TVÆRFAGLIGE TEMAMØDE SÆTTER FOKUS PÅ NEGATIV SOCIAL KONTROL

Social kontrol hjælper os alle med at ordne vores hverdag og kan mærkes gennem samfundets regler og normer.

I uformelle sammenhænge ser man social kontrol, når en person opfører sig på en måde, at de får f.eks. bebrejdelser eller øjekast af andre som et signal af normbrud. Hvor formel social kontrol udøves af myndigheder, f.eks. med fartkontrol eller parkeringsbøder.

Men hvornår bliver en forælders eller ægtefælles ønsker om at regulere deres barns eller partners livstil eller fritidsaktiviteter til negativ social kontrol? Og hvad skal fagprofessionelle i de private og offentlige gør, når de ser negativ social kontrol i en familie?

Disse spørgsmål tages op, når Asyl- og integrationsafdeling samler over 50 kommunale medarbejdere og ansatte i private dagsinstitutioner til et temamøde om negativ social kontrol den 13. marts. På temamødet vil Leon Rokx dele sin viden og erfaring som leder af RED Safehouse, et center der arbejder for bl.a. at hjælpe unge ud af social kontrol.

Temamødet vil styrker deltagernes forståelse af negativ social kontrol og kendskab til handlemulighederne, når de spotter den. Negativ social kontrol kan findes i alle typer familier, men som tendensen er mere udbredt blandt indvandrere familier, har Udlændinge og integrationsministeriet haft et særligt fokus på emnet siden 2016.